Algemene Elektriciteitswerken Giebens respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dienstverlening. Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV draagt op een betrouwbare wijze zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft.

Privacy disclaimer

Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

De Privacy Disclaimer zal het volgende uitleggen:

 

1. Hoe en waarom Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV gegevens verwerkt

2. Uw rechten en hoe u er beroep op kan doen

 

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV, gevestigd te 1830 Machelen, Boskantweg 62

info@algemene-elektriciteitswerken.giebens.be (Jan Giebens) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.

 

De gegevens die door de gebruiker worden verschaft, worden door Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV verwerkt met het oog op een goede dienstverlening en klantenbeheer.

 

Deze gegevens zullen voor de duur van het contract worden bijgehouden. Na uitvoering van de werken en zolang het contract nog lopende is met opdrachtgever, waarin inbegrepen de periode van 10 jaar aannemersaansprakelijkheid na definitieve oplevering van de uitgevoerde werken, houdt Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV uw gegevens bij voor de duur van maximum 10 jaar  om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

 

De soortgegevens die Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV bijhoudt zijn persoonlijke, financiële identificatiegegevens en productgegevens, om u te allen tijde goed te kunnen helpen met de opvolgingen van de door u gevraagde werken.

 

Deze gegevens worden door Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV niet naar landen buiten de EER verstuurd.

 

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site van Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat over tekstbestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op onze website bent geweest. Dit wordt enkel gedaan voor statistische redenen en om de behoeften van de terugkerende bezoeker te optimaliseren.

 

Deze bestanden/cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten.

 

 

Rechten en klachten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

 

De klanten van Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV hebben recht om te allen tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met info@algemene-elektriciteitswerken.giebens.be.

 

Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens kunt zich ook wenden tot de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be), wij vragen u om dan ook met ons contact op te nemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen.

 

 

Boskantweg 62

1830 Machelen

0497 68 88 15

0475 37 83 17

© Copyright 2017, Bvba Algemene Elektriciteitswerken Giebens BV, All Rights Reserved